O MNIE

Nazywam się Szymon Rawski i od 1999 r. związany jestem z ochroną przeciwpożarową. Służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpocząłem jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po zakończeniu w 2004 r. z wyróżnieniem edukacji w jedynej uczelni wyższej kształcącej pożarniczą kadrę oficerską i uzyskaniu tytułu „magister inżynier pożarnictwa”, zostałem zatrudniony w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W 2014 r. ukończyłem studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 2022 r. sprawuje niezależną funkcję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych o numerze uprawnień 753/2022.