OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie PEKO jest narzędziem wspomagającym pracę komórek kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Podstawowym zadaniem programu jest gromadzenie oraz przetwarzanie danych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Przy wykorzystaniu informacji zgromadzonych w programie możliwe jest tworzenie zestawień i sprawozdań problemowych.
Program OGOO jest narzędziem służącym do obliczania gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej. Wersja bezpłatna oprogramowania umożliwia dokonanie analizy dla maksymalnie 6 materiałów. Istotnym elementem oprogramowania jest wbudowana baza materiałów z przypisanym ciepłem spalania. Pobierz